Zastupovanie pred Ústavným súdom SR a pred Európskym súdom pre ľudské práva

Dosiahli sme niekoľko úspešných nálezov vydaných Ústavným súdom SR a boli sme rovnako úspešní aj v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Právne služby:
  • sťažnosti v prípade vyčerpania všetkých prostriedkov ochrany práva
  • sťažnosti v prípade prieťahov v súdnych konaniach