Právny audit/ Due Dilligence
Posúdenie právneho stavu v širších súvislostiach a dôsledkoch.
  • analýza právnych problémov a posúdenie možnosti ich riešenia
  • analýza prebiehajúcich súdnych sporov, posúdenie predpokladu úspešnosti, odporúčania, návrh znenia petitu
  • komplexné posúdenie právnych dokumentov, posúdenie výhodnosti zmlúv
  • upozornenie na právne vady a riziká posudzovaných dokumentov
  • návrh nápravy a realizácia príslušných právnych krokov