Služby pre architektov/stavbárov/objednávateľov stavieb/zmluvy o dielo

Architektov, stavbárov ale aj objednávateľov sme zastupovali pri uplatnení ich práv zo zmlúv o dielo pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi a v rámci mimosúdnych rokovaní, preto vieme, aké dôležité je mať vhodne upravenú zmluvnú dokumentáciu.

Vypracujeme vám zmluvy o dielo na projektové činnosti (pre architektov a investičnú činnosť), pripravíme zmluvnú dokumentáciu potrebnú pri realizácii developerských činností. Poskytujeme právne poradenstvo pri príprave projektovej dokumentácie pre územné konanie, pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, pri projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby.

Pri vypracovaní dokumentácie pracujeme aj s FIDIC (štandardizované vzory vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Zmluvy o dielo vypracovávame aj pri bežných stavebných činnostiach – pri výstavbe rodinných domov, pri menších projektoch a podobne, a to tak pre zhotoviteľov ako aj pre objednávateľov.