Odmietnutie dedičstva, vzdanie sa dedičstva
28.10.2023

Odmietnutie dedičstva, vzdanie sa dedičstva... je to iba slovičkárenie alebo  je medzi následkami týchto inštitútov zásadný rozdiel?

Základné rozdiely sú vysvetlené na obrázku vyššie.


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: