O mne

advokátka

Martina Beňová

Právnické vzdelanie:
1994 – 1999 - štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2000 – 2003 – koncipientska prax v advokátskej kancelárii
jún 2003 - absolvovanie advokátskych skúšok
1.7.2003 - zloženie advokátskeho sľubu, začiatok samostatnej praxe

Advokátske povolanie ma stále napĺňa a baví. Vybrala som si ho, lebo vedomosti nadobudnuté štúdiom som chcela uplatniť v širšom kontexte, nie iba v úzkej, špecifickej oblasti práva. Výsledky svojej práce som chcela vidieť pri riešení praktických problémov v obchodnej praxi aj v bežnom živote s konkrétnymi ľuďmi a obchodnými subjektmi. V praxi sa naplnil môj študentský predpoklad, že aj životné situácie, ktoré si vyžadujú právne riešenie, sú ako matematický príklad a keď sa nájde riešenie, tak sa v hlave „rozjasní“, čo prináša do mojej profesie radosť. Vždy ma bavila aj psychológia a osobnostný rozvoj, vedomosti z tejto oblasti sú v mojej praxi veľmi užitočné a nápomocné najmä pri poskytovaní právnych konzultácií a pri mimosúdnych riešeniach.

Moja prax v advokácii začala zastupovaním v súdnych konaniach, čiže som začínala akoby na konci procesu, keď sa už riešil vzniknutý problém. Mala som teda možnosť si priamo v praxi overiť, aké dôležité je mať správne upravené právne vzťahy už „na začiatku“ - pri tvorbe zmlúv a nastavení životných situácií a následne, aké dôležité je čo najsprávnejšie postupovať pri uplatňovaní svojich práv, ako nezanedbať lehoty, zvoliť vhodnú ochranu práv, správne znenie petitu (návrhu, ako má súd v danej veci rozhodnúť) a zhromaždiť dôkazy na ochranu práv. Vedomosti si stále dopĺňam najmä štúdiom judikatúry, ktorá sa vzťahuje na problematiku klientov. Pri riešením právnych problémov sa klientom snažím predostrieť širší pohľad na vec a oboznámiť ich s rôznymi možnosťami. Následne sa dohodneme na spôsobe riešenia, ktorý je pre klienta najoptimálnejší.

Pracujem v rôznych oblastiach práva, bližšie sú popísané v časti Právne služby.

Právne služby poskytujem v spolupráci so svojimi zamestnancami a spolupracovníkmi.

Martina Beňová

Radi Vám pomôžeme s právnym problémom. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailu a objednajte sa u nás na konzultáciu.