Zastupovanie pred súdmi vrátane rozhodcovských súdov

Nevyhráva právnik, ktorý sa najlepšie vyzná v práve, ale ten, ktorý svoj prípad najlepšie pripraví.

Naša kancelária váš prípad dôsledne pripraví – prípad si riadne naštudujeme, zanalyzujeme, podložíme právnou teóriou aj príslušnými judikátmi, spis máme vždy dôsledne naštudovaný a sme pripravení profesionálne vás zastupovať v súdnych a mimosúdnych konaniach. Prirodzene, predchádza tomu komunikácia s vami, klientmi pričom preberieme možnosti riešenia vašej situácie tak, aby bola vec vyriešená v súlade s právom vo váš prospech.

Súdne spory vedené našou kanceláriou dopadli v 98 percentách v prospech našich klientov. Sme úspešní aj preto, lebo do súdnych sporov nejdeme "za každú cenu", klientov oboznámime so všetkými alternatívami riešenia a pravdivo s nimi preberieme možné výsledky súdneho sporu. Snažíme sa aj o mimosúdne riešenia.

Nebojíme sa ani súdnych sporov, ktoré ešte neboli judikatúrou ustálené, respektíve súdnych sporov, ktoré môžu prelomiť doterajšiu judikatúru.

Poskytujeme:
  • vypracovanie žalôb a súdnych podaní, príprava na pojednávania, zastupovanie na pojednávaní
  • posúdenie otázky naliehavého právneho záujmu
  • komplexné právne zastupovanie v občianskych, pracovných, rodinných a obchodných sporoch a v nesporových veciach (konanie o dedičstve, konanie vo veciach obchodného registra)
  • posúdenie rozhodcovskej doložky