Obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
01.09.2022
# bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
# obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov


OBNOVENIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Otázka klientky:
Na základe môjho návrhu súd z dôvodu, že manžel podnikal, zrušil bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Manžel však svoje podnikanie ukončil, je už dlhšie stabilne zamestnaný a momentálne spolu čakáme dieťa, z tohto dôvodu by som rada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov „obnovila“, je to možné?

Odpoveď:
Áno, zákon umožňuje obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovenia § 151 Občianskeho zákonníka a to rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov. Predpokladom obnovenia prirodzene je, že manželstvo ešte stále trvá.


Obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov znamená vznik nového bezpodielového spoluvlastníctva manželov, týka sa tak majetku, ktorý nadobudnú manželia po obnovení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nemá vplyv na majetkové vzťahy pred obnovením.


Ak by mali obaja manželia záujem, aby sa majetok, ktorý oddelene nadobudli počas zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stal súčasťou ich obnoveného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, môžu medzi sebou podľa § 143a Občianskeho zákonníka vo forme notárskej zápisnice uzatvoriť dohodu o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov o majetok, ktorého sa doterajšie zrušenie BSM týkalo.


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: