Advokátska kancelária Beňová

Advokát Bratislava

Kúpil som si starší rodinný dom, ktorý chcem zrekonštruovať. Môj známy ma upozornil, že o rekonštrukcii musím informovať stavebný úrad, v opačnom prípade mi hrozí pokuta. Potrebujem na rekonštrukčné práce stavebné povolenie?

Čítať ďalej...

Nemám čas rekonštruovať rodinný dom svojpomocne, preto si chcem vykonanie týchto prác objednať u niektorej spoločnosti. Skôr než uzatvorím zmluvu s niektorou z firiem, zaujímalo by ma, akým spôsobom zákon rieši otázku určenia ceny.

Čítať ďalej...

Som slobodná matka a mám sedemročného syna, ktorému chce môj bezdetný strýko darovať rodinný dom. Môže vôbec takéto maloleté dieťa nadobudnúť rodinný dom do svojho vlastníctva? Ak áno, akým postupom? Treba do tohto procesu zainteresovať aj otca dieťaťa?

Čítať ďalej...

Kúpil som si starší rodinný dom, ktorý chcem zrekonštruovať. Môj známy ma upozornil, že o rekonštrukcii musím informovať stavebný úrad, v opačnom prípade mi hrozí pokuta. Potrebujem na rekonštrukčné práce stavebné povolenie?

Čítať ďalej...

Sme traja súrodenci a po našich predkoch sme zdedili dva rodinné domy, ktoré máme v podielovom spoluvlastníctve. V jednom z nich žije brat so svojou rodinou a druhý z nich takisto využíva brat. So sestrou sme preto brata požiadali, aby nás aspoň z jedného rodinného domu vyplatil, s čím on vôbec nesúhlasí.

Čítať ďalej...

Namietate, že sa vám to zdá trochu "pritiahnuté za vlasy"? Je to však opis situácie, v ktorej sa ocitli naši čitatelia Kristián a Petra. Na nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako postupovať v prípade, že vlastníte budovu na pozemku, o ktorý sa delíte ešte s ďalším vlastníkom. A takto popisujú problém Kristián a Petra:

Čítať ďalej...

Moja mama mi darovala nehnuteľnosť, v ktorej teraz žijem so svojou rodinou. Mám ešte dvoch súrodencov a obávam sa, či táto skutočnosť po smrti mojej matky neovplyvní výšku môjho dedičstva, resp. či nebudem musieť ostatných súrodencov vyplatiť.

Čítať ďalej...