Zastupovanie pred ústavným súdom SR a pred Európskym súdom pre ľudské práva