Právne poradenstvo v stavebníctve

zmluva o dielo pre projektové činnosti (pre architektov a investičnú činnosť), príprava zmluvnej dokumentácie potrebnej pri realizácii developreských činností – pri príprave projektovej dokumentácie pre územné konanie, pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, pri projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby.

Pri vypracovaní dokumentácie pracujeme aj s FIDIC (štandardizované vzory vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Zmluvy o dielo vypracovávame aj pri bežných stavebných činnostiach – výstavbe rodinných domov, menších projektoch a podobne a to tak pre zhotoviteľov ako aj pre objednávateľov.