Právne poradenstvo pri nehnuteľnostiach

Komplexné poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností:

  • právne posúdenie podkladov pri prevode nehnuteľností, riadne posúdenie všetkých súvislostí – zmluvnej dokumentácie, na základe ktorej boli nehnuteľnosti nadobudnuté, riadne preskúmanie všetkých okolností dôležitých v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľností, ako je napríklad v prípade pozemkov posúdenie možnosti výstavby, prístupových ciest, vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov, posúdenie rizík súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľností

  • odkomunikovanie vhodných variantov riešenia prevodu (vrátane platobných podmienok) s účastníkmi zmluvných strán, komunikácia s realitnými agentmi, s bankami, notármi, exekútormi,

  • vypracovanie zmluvných dokumentov a zastupovanie pred katastrálnymi úradmi,

  • kontrola zmluvnej dokumentácie

  • posúdenie správneho postupu aj pri kúpe komplikovanejších nehnuteľností – napríklad zaťažených viacerými záložnými právami, exekučnými záložnými právami, pri kúpe nehnuteľností, kde sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy a pod.

Poradenstvo aj pri riešení nadstavieb a vstavieb bytov vrátane komunikácie s vlastníkmi ostatných bytov.

Poradenstvo aj pre realitné kancelárie – vypracovanie sprostredkovateľských zmlúv, GDPR, komunkácia s klientmi, mediátorstvo medzi účastníkmi zmluvných vzťahov.

Poradenstvo pri nájme bytov a nebytových priestorov