Blog

Kúpil som si starší rodinný dom, ktorý chcem zrekonštruovať. Môj známy ma upozornil, že o rekonštrukcii musím informovať stavebný úrad, v opačnom prípade mi hrozí pokuta. Potrebujem na rekonštrukčné práce stavebné povolenie?

Nemám čas rekonštruovať rodinný dom svojpomocne, preto si chcem vykonanie týchto prác objednať u niektorej spoločnosti. Skôr než uzatvorím zmluvu s niektorou z firiem, zaujímalo by ma, akým spôsobom zákon rieši otázku určenia ceny.

Kúpil som si starší rodinný dom, ktorý chcem zrekonštruovať. Môj známy ma upozornil, že o rekonštrukcii musím informovať stavebný úrad, v opačnom prípade mi hrozí pokuta. Potrebujem na rekonštrukčné práce stavebné povolenie?

Namietate, že sa vám to zdá trochu "pritiahnuté za vlasy"? Je to však opis situácie, v ktorej sa ocitli naši čitatelia Kristián a Petra. Na nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako postupovať v prípade, že vlastníte budovu na pozemku, o ktorý sa delíte ešte s ďalším vlastníkom. A takto popisujú problém Kristián a Petra:

Som slobodná matka a mám sedemročného syna, ktorému chce môj bezdetný strýko darovať rodinný dom. Môže vôbec takéto maloleté dieťa nadobudnúť rodinný dom do svojho vlastníctva? Ak áno, akým postupom? Treba do tohto procesu zainteresovať aj otca dieťaťa?

Sme traja súrodenci a po našich predkoch sme zdedili dva rodinné domy, ktoré máme v podielovom spoluvlastníctve. V jednom z nich žije brat so svojou rodinou a druhý z nich takisto využíva brat. So sestrou sme preto brata požiadali, aby nás aspoň z jedného rodinného domu vyplatil, s čím on vôbec nesúhlasí.

Moja mama mi darovala nehnuteľnosť, v ktorej teraz žijem so svojou rodinou. Mám ešte dvoch súrodencov a obávam sa, či táto skutočnosť po smrti mojej matky neovplyvní výšku môjho dedičstva, resp. či nebudem musieť ostatných súrodencov vyplatiť.

manželom sme sa rozviedli, teraz si vyrovnávame bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Hlavným problémom je rodinný dom – ešte pred uzatvorením manželstva sa vydalo stavebné povolenie na môjho manžela, ktorý pred manželstvom vybudoval pivnicu rodinného domu, samotná stavba rodinného domu sa však zrealizovala zo spoločných prostriedkov a za pomoci oboch rodín až po našom sobáši.

S manželkou staviame rodinný dom. Na vykonanie stavebných prác sme si objednali firmu, ktorá už časť prác spravila. Medzičasom sa zo zahraničia vrátili manželkini bratia, s ktorými by som mohol stavbu domu dokončiť svojpomocne. Zmluvu so stavebnou firmou sme neuzatvárali písomne, cenu, za ktorú budú práce vykonané, sme si iba položkovo odsúhlasili. Akým spôsobom môžeme ukončiť spoluprácu so stavebnou firmou?

Keď sa povie susedské vzťahy, nejednému z nás sa v mysli vybavia Stela Zázvorková, Miloš Kopecký, Vladimír Menšík, Helenka Růžičková a ďalší nezabudnuteľní predstavitelia vynikajúcich českých komédií. Avšak to, na čom sa schuti zasmejeme pred televízorom, v reálnom živote sa nemusí diať až takým humorným spôsobom.

Mám 80 rokov a tri deti. Všetci už majú po päťdesiatke. Bývam v menšom rodinnom domčeku na väčšom pozemku pri Bratislave. Hodnota tejto nehnuteľnosti sa cení na približne tri milióny Sk.Deti sa vzájomne dohodli, že po mojej smrti sa nehnuteľnosť predá.